Voordestad.amsterdam

Archief

Geef lopen de ruimte!

Vandaag heeft het rapport ‘Gebrek aan voetgangersruimte in de binnenstad’ opgesteld door ons lid Hendrik Battjes het daglicht gezien. Het is door voorzitter Rogier Noyon aangeboden aan stadsdeelbestuurder Micha Mos.

LEES MEER...

Voor een mooier straatbeeld!

De zogenaamde Puccinimethode geeft een standaard voor het straatbeeld. De vraag is alleen hoe de stad daarmee omgaat. Durft de stad wel te investeren in een gestage verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte?

LEES MEER...

In memoriam Jenny Bierenbroodspot

Tot ons grote verdriet is ons actieve en betrokken lid Jenny Bierenbroodspot onverwacht overleden. Samen met de andere erfgoedorganisaties in Amsterdam heeft Voordestad een overlijdensbericht in Het Parool geplaatst.

LEES MEER...

Red de Peperbus!

In het kader van de energietransitie komen er veel meer trafohuisjes in de openbare ruimte te staan. Zo’n lelijke vierkante bak of misschien toch de typisch Amsterdamse peperbus zoals straks op het Stationseiland-West?

LEES MEER...

Reclame aangepakt

Het Rijksmonument op Haarlemmerdijk 2 wordt ernstig ontsierd door raamreclame.
Ons handhavingsverzoek van begin juni 2023 heeft resultaat opgeleverd.

LEES MEER...

Inspraak Hoogbouwbeleid

Er is door de gemeente een nieuwe nota Hoogbouwbeleid opgesteld met de mogelijkheid daarop te reageren. We hebben een kritische inspraakreactie ingediend met aanbevelingen om van enkele voornemens af te zien en diverse teksten aan te passen.

LEES MEER...

Amsterdam Museum mag door!

Op 4 juli heeft de Rechtbank in Amsterdam uitspraak gedaan in het beroep dat is aangespannen door twee erfgoedclubs tegen de verleende omgevingsvergunning voor de verbouwing van het Amsterdam Museum. De rechtbank heeft de beroepen ongegrond verklaard en dus kan de verbouwing van start.

LEES MEER...

Stadshartfile

Op onze ledenbijeenkomst van afgelopen 16 juni heeft Vincent van Woerkom – projectmanager bij de gemeente belast met het ‘oplossen’ van de stadshartfile – een inspirerend verhaal gehouden over hoe die stadshartfile, eerder bekend onder de naam van een groot warenhuis, gaat worden aangepakt. Hij deed dat aan de hand van een presentatie die op onze website beschikbaar is.

LEES MEER...

De houten eeuw van Amsterdam

Vandaag, 9 mei, is tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst in de Zuiderkerk het boek ‘De houten eeuw van Amsterdam’ van Gabri van Tussenbroek gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Femke Halsema die het met haar speech aandachtig in ontvangst nam.

LEES MEER...

Reclame op de Wallen

Voordestad heeft positief gereageerd op het voornemen van B&W om de reclameregels voor de Oudezijds Achterburgwal en de Oudezijds Voorburgwal aan te scherpen.

LEES MEER...

Palenplan Centrum-West

Stadsdeel Centrum heeft een plan gelanceerd om het doorgaand verkeer en sluipverkeer te weren uit de buurten van Centrum-West, door op diverse bruggen palen te plaatsen. In de inspraak en de krant lijken tegengeluiden te domineren. Hoe komen we tot een goed afgewogen oordeel?

LEES MEER...

Jaarverslag 2022

Op 17 februari jl. vond de 2e Algemene Leden Vergadering plaats in de vleugel van het Amsterdam Museum in het Hermitage gebouw. Er stonden twee onderwerpen centraal: een presentatie van het AM over de verbouwingsplannen en het jaarverslag en de jaarrekening. De leden hebben daarvan verslag ontvangen. Het vastgestelde jaarverslag is op de website geplaatst zodat iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten van onze vereniging daar kennis van kan nemen. Veel leesplezier gewenst.

LEES MEER...

Subsidie voor bewoners rijksmonument

Woon je in een rijksmonument? Vanaf 1 maart 2023 is het weer mogelijk om woon-huissubsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidieregeling is bestemd voor particuliere eigenaren die in 2022 instandhoudingskosten hebben gemaakt en hierbij hulp kunnen gebruiken. Het aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 april.

LEES MEER...

Groot onderhoud winkelstraten

In oktober vorig jaar heeft het stadsdeel Centrum een Ontwerp Nota Uitgangspunten Nieuwendijk, Kalverstraat, Heiligeweg en zijstraten het licht laten zien.
Voordestad kan zich grotendeels vinden in de keuze voor groot onderhoud van deze winkelstraten, maar plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij.

LEES MEER...

Groentje minder groen!

Over het Postzegelparkje op de Nieuwezijds Voorburgwal is op dit moment veel te doen, en terecht! Eerder vorig jaar staken wij de loftrompet over het groentje aan de overkant, maar ook dat ligt er nu anders bij.

LEES MEER...

Raadsadres parkeervrije gracht

Al in 2019 pleitte onze voorzitter Rogier Noyon in een opiniestuk in het Parool voor het parkeervrij maken van één zijde van de Keizersgracht om zo een doorgaande wandelboulevard in de grachtengordel te realiseren. In het Amsterdams Akkoord 2022-2026 is het voornemen uitgesproken om een gracht volledig parkeervrij te maken en te vergroenen. In een adres aan de Gemeenteraad borduurt Voordestad voort op het plan uit 2019.

LEES MEER...

Reactie op brief Wallenproblematiek

In november vorig jaar heeft Voordestad een brief over de Wallenproblematiek aan de burgemeester met een cc aan het Stadsdeelbestuur Centrum gestuurd. De uitgebreide studie van ons lid Hendrik Battjes over de Wallenproblematiek is toen als bijlage meegestuurd. Het stadsdeelbestuur bij monde van voorzitter Alexander Scholtes heeft gereageerd.

LEES MEER...

Zwartboek Openbare ruimte

Op onze ledenvergadering van 25 november overhandigde voorzitter Rogier Noyon het ‘Zwartboek Openbare ruimte’ aan stadsdeelbestuurder Micha Mos. Natuurlijk kregen ook de aanwezige leden een exemplaar mee naar huis. Lees of download de digitale versie.

LEES MEER...

Nota Wallenproblematiek

In een brief aan de burgemeester – met als bijlage een studie van Hendrik Battjes over de Wallenproblematiek – houden we vast aan ons voorstel om de raambordelen om te zetten in gewone bordelen en het ingezetenencriterium te hanteren voor de coffeeshops.

LEES MEER...

Eerste ALV

Op 25 november 2022 is de eerste Algemene Leden Vergadering. Daar bespreken wij wat we de afgelopen periode hebben ondernomen en wat we de komende tijd gaan doen.

LEES MEER...

Nog steeds betonnen klinkers op de grachten

In een bijdrage die gepubliceerd is in Het Parool spreekt bestuurslid van Voordestad Guusje ter Horst haar verwondering uit over de manier waarop de grachten bestraat worden. Al dertig jaar geleden is afgesproken dat dit met mooie materialen moet gebeuren: gebakken klinkers en natuurstenen trottoirbanden. Maar bij groot onderhoud worden gewoon die betonnen klinkers weer teruggelegd.

LEES MEER...

Waar is het standaardgrachtenprofiel gebleven?

In plaats van de grachten te herproifileren met gebruik van duurzame materialen, met bredere stoepen en minder parkeerplaatsen (het zogenaamde standaardgrachtenprofiel) is de afgelopen 25 jaar op veel plaatsen zonder inspraak groot onderhoud gepleegd waarbij de oude situatie zowel qua materiaal als profiel in stand bleef. De gemeente handelt hiermee in strijd met het eigen beleid. Voordestad roept de wethouder op een andere weg in te slaan.

LEES MEER...

Bruggen en kademuren

Wethouder Melanie van der Horst heeft een brief aan de Raad gestuurd over de voortgang van het project Bruggen en Kademuren. Daarin gaat het vooral over bezuinigingen.

LEES MEER...

Hallo raad, steun de burgemeester eens!

In Het Parool van vandaag roepen onze voorzitter Rogier Noyon en Arjan Welles van Stopdegekte de Raad op om zich te scharen achter het voorstel van burgemeester Femke Halsema dat bekend is geworden als het i-criterium: het alleen aan ingezetenen toestaan om in coffeeshops cannabis te kopen en als gevolg daarvan de overlast van drugstoeristen in de binnenstad te beperken.

LEES MEER...

Standpunt over Amsterdams Coalitieakkoord 2022-2026

Voordestad ziet daar waar eerdere afspraken worden gecontinueerd zeker een aantal positieve zaken in het gesloten coalitieakkoord, maar daarnaast ook negatieve ontwikkelingen die o.a. leiden tot een verslechtering van het woon- en werkklimaat. Ons standpunt beperkt zich tot zaken die raken aan de taakstelling van de vereniging.

LEES MEER...

Stadsdeel Centrum over de Wallen

De relatieve stilte die tijdens corona op de wallen heerste is helemaal voorbij. De toeristen zijn terug, en hoe! Op 21 juni had de stadsdeelcommissie de Zuiderkerk afgehuurd om een hele avond te praten over wat er moet gebeuren op de Wallen.

LEES MEER...

Reactie op concept Beleidskader Horeca en Terrassen

Voordestad heeft gereageerd op het concept Stedelijk beleidskader Horeca en Terrassen. Eerder al lieten we de gemeente weten dat we het onacceptabel vinden dat daarvoor is overlegd met de horeca en niet met bewoners.Bedoeling van het Beleidskader is om bewoners en ondernemers duidelijkheid te verschaffen over wat kan en niet kan, en bovendien de handhaving transparant en inzichtelijk te maken.

LEES MEER...
Puccini

De kwaliteit van onze openbare ruimte

Guusje ter Horst was namens Voordestad aanwezig bij een bijeenkomst van de gemeente over de zogenaamde Puccinimethode: de wijze waarop de openbare ruimte in Amsterdam behoort te worden ingericht. Wij hebben daar aangegeven meer snelheid te willen zien in de herinrichting van de grachten volgens het standaard grachtenprofiel en daarover ook een brief geschreven aan de gemeente (bijlage).

LEES MEER...

Geef de stoep terug aan de voetgangers

Om nog één keer de tijdelijke terrasvergunningen te verlengen; daar heeft Voordestad begrip voor. Maar gebruik de tijd tot 1 oktober om de stad in te richten naar het nieuwe normaal. Zodat de dominantie van commerciële belangen in het straatbeeld weer plaatsmaakt voor de andere gebruikers van de stad. Laat de 2 meter vrije doorloopruimte voor voetgangers vanaf 1 oktober de norm zijn!

LEES MEER...
Zoutkeetsplein

Zoutkeetsplein

Het lijkt een kleinigheidje. Een plein dat jaren geleden prachtige sierbestrating heeft gekregen krijgt een opknapbeurt. Het resultaat? De oorspronkelijke zwarte klinkers die zo’n aardig patroon opleverden zijn hier en daar vervangen door rode klinkers, waarmee het hele effect verloren gaat.

LEES MEER...
Oprichting

Oprichting Voordestad

Op 20 januari 2022 zaten wij, oud-bestuurders van de VVAB, bij de notaris om een nieuwe vereniging op te richten. Een vereniging die zich bezighoudt met de stad Amsterdam in al haar facetten. Met bescherming van het erfgoed, het behoud van de sfeer en dynamiek, de verbetering van de leefbaarheid.

LEES MEER...