Voordestad.amsterdam

Boomspiegeltuintje Bloemgracht

Met de gemeente hechten wij aan verdere vergroening van de openbare ruimte, maar wel op plekken die zich daarvoor lenen. Dat is hier niet het geval. Wij beschouwen het zonder vergunning aangelegde tuintje in strijd met de vereisten van het beschermd stadsgezicht en UNESCO-Werelderfgoed. Daarom hebben wij een handhavingsverzoek ingediend.

De gemeente probeert weliswaar de regels voor het beschermd stadsgezicht wat op te rekken, maar besluitvorming daarover heeft nog niet plaatsgevonden. Nu zijn langs de grachten in beginsel alleen bomen toegestaan. Deze behoren tot het (beschermde) historische straatbeeld van de grachten. De gemeente heeft aangegeven enige tijd nodig te hebben voor het handhavingstraject.