Voordestad.amsterdam

Over ons

Voordestad is een nieuwe vereniging met oude wortels. We zijn al lange tijd vrienden van de Amsterdamse binnenstad. Die prachtige historische stad, misschien wel de mooiste van de hele wereld, is en blijft de basis van onze vriendschap. Erfgoed is bij ons dus in goede handen.

De monumentale en stedenbouwkundige waarden en het stadsgezicht verdienen bescherming. Daarbij streven we niet alleen naar behoud en herstel, maar ook naar het versterken van de maatschappelijke en verbindende functie van erfgoed.

Maar er is meer: de oprichters van Voordestad hebben jarenlang ervaring met acties tegen het pretparkkarakter van de binnenstad, de bierfiets, de bouw van hotels, de toeristische attracties zoals raamprostitutie en coffeeshops, de ongebreidelde uitbreiding van terrassen, lawaai-evenementen, enzovoort. Immers, echte vriendschap houdt in dat je je bekommert om de noden van je vriend. We willen dat de stad zijn waardigheid terugkrijgt. Want door commercie, de macht van het geld, de toeristenstroom, de verdringing van Amsterdammers door passanten met geld, de verschraling van het winkelaanbod, de vervuiling, de liefdeloosheid, dreigt Amsterdam zijn authentieke karakter te verliezen. Bewoners van de binnenstad voelen zich vreemden in hun eigen buurt. Amsterdammers uit andere buurten mijden de binnenstad omdat ze denken dat die niet voor hen maar voor toeristen bedoeld is. Hoewel de binnenstad ons werkterrein is sluiten we onze ogen niet voor wat elders gebeurt. De binnenstad is geen eiland; ontwikkelingen buiten de Singelgracht kunnen grote invloed hebben op wat er in de binnenstad gebeurt.

We zijn meer dan een bewonersvereniging; ons perspectief is dat van de gebruikers van de stad. Dat vereist enige toelichting. Ook wafelbakkers en nutellaverkopers gebruiken de stad. Ook de Britten uit Leeds die hier als penis verkleed hun vrijgezellenfeest komen vieren gebruiken de stad. Die bedoelen we dus niet. Wie dan wel? Natuurlijk de bewoners. Maar ook de Amsterdammers uit de rest van de stad zien we als gebruikers van de binnenstad. Ook degenen die er werken, de kunstliefhebbers die zich willen vergapen aan de grachten, de dagjesmensen die komen genieten van de grote stad, de cultuurminnaars die zich laven aan het fantastische culturele aanbod, de studenten die zich een aantal jaren in onze stad ophouden, en zelfs de expats die blij zijn met een paar jaar Amsterdam.

Al die mensen hebben recht op een stad met een authentiek karakter. De binnenstad is geen woonwijk, geen ‘shopping mall’, geen openluchtmuseum, geen uitgaanscentrum, geen toeristenattractie en geen kantorenlocatie; de binnenstad is het allemaal tegelijk. De balans tussen die verschillende functies is precair, maar essentieel voor de stad die ons voor ogen staat. Zodra één functie de andere overheerst krijgt de stad een ander karakter, worden er bepaalde groepen gebruikers afgeschrikt of juist aangetrokken. Uiteindelijk leidt dat tot monofunctionele gebieden die eenzijdig gebruikt worden en waar andere gebruikers niets meer te zoeken hebben. Voordestad spant zich dus in om het evenwicht tussen verschillende functies te herstellen.

De openbare ruimte krijgt betekenis door de toegankelijkheid voor iedereen. Daar komen de gebruikers elkaar tegen, daar ervaren ze de stad. Maar ook hier is het evenwicht vaak zoek. Commerciële bedrijven nemen openbare ruimte in bezit en richten fysieke obstakels op zodat loopruimte wordt beperkt. Reclame drukt hier en daar een zwaar stempel op de openbare ruimte. Stukken stoep worden voor privégebruik bestemd, zodat anderen er geen gebruik van kunnen maken. Daar komt bij dat onderhoud en beheer vaak zwaar onder de maat zijn. Voordestad ijvert voor een schone en fraaie openbare ruimte die werkelijk voor iedereen is, en waar niet de sterkste de zwakkere wegdrukt.

Hoe willen we onze doelen bereiken? Als officieel geregistreerde vereniging zijn wij belanghebbend als het gaat om onze in de statuten vastgelegde doelstellingen. Dat betekent dat we gerechtigd zijn om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen vergunningen en andere ontwikkelingen die strijdig zijn met die doelstellingen, tot aan de Raad van State toe. De praktijk leert echter dat je op die manier zelden gelijk krijgt. Voordestad begint liever met overleg en het overtuigen van andere partijen door middel van argumenten. Dat kunnen we doen omdat we beschikken over een groot netwerk in de stad. Pas als dat niet werkt wenden we ons tot de rechter.

Voordestad is een vereniging, en heeft dus leden. We zijn blij met alle leden die ons steunen, Amsterdammers en niet-Amsterdammers. Maar we zijn nog blijer met leden die actief meedoen, hun ogen en oren openhouden en het ons laten weten als ze iets tegenkomen waarvan ze denken dat Voordestad er iets aan kan doen. Op die manier is Voordestad een levende vereniging, met alle vezels verbonden met de stad waar we zo veel van houden.

Voordestad heeft een door de leden uit hun midden gekozen bestuur, dat als enige belast is met het besturen van de vereniging, met verantwoording naar de leden. Het bestuur informeert de leden, organiseert het debat, neemt standpunten in, komt met initiatieven en oplossingen, treedt eenduidig naar buiten en bevordert het imago van een constructieve groep van deskundige vrijwilligers. De bestuursleden zien toe op de integriteit van bestuur en gaan ongewenste belangenverstrengeling uit de weg. De formele inrichting van de vereniging wordt beschreven in de Statuten. 

Bestuursleden:
Rogier Noyon, voorzitter
Fred Kramer, secretaris
Dick van der Kroon, penningmeester
Eltje de Klerk
Dick van Kuijk

KVK-nummer: 
85277592

Bekijk onze statute