Voordestad.amsterdam

Verslechtering dreigt voor Openbaar Vervoer

In het PvE van de Vervoerregio Amsterdam wordt sterk de nadruk gelegd op het feit dat het CS minder belangrijk wordt ten faveure van station Zuid. Er zullen minder mensen zijn die vanuit het CS door de binnenstad van en naar een bestemming buiten de binnenstad reizen. En dat leidt tot een flinke versobering van de OV-mogelijkheden in het Centrum en omliggende wijken: minder lijnen, vaker overstappen en een lagere frequentie (overdag één keer per kwartier, ’s avonds één keer per half uur). Met als gevolg veel langere reistijden. Doorgaand OV naar perifere wijken wordt beperkt tot de metro (Noord-Zuidlijn en Oostlijn), Lijn 25 en 26, via de Haarlemmer Houttuinen en een corridor Rozengracht-Raadhuisstraat- NZ Voorburgwal. Binnen de Ring A10 zijn verder alleen verbindingen toegestaan die daar hun begin- en eindpunt hebben. Dat heeft consequenties voor o.a. de lijnen 1, 2, 5, 17 en 19, waarvan een enkele mogelijk verdwijnt. De radiaalstraten Leidsestraat, Vijzelstraat en Utrechtsestraat hoeven niet meer verplicht door het GVB te worden bediend en dat geldt dan ook verderop voor het Rembrandtplein, Rokin en Damrak. De gedachte achter dit alles is ook dat de stad autoluwer wordt en daarom meer ruimte biedt voor lopen en fietsen. Dat vertaalt zich ook in de loopafstand naar een halte. Maximaal 400 meter naar een tram- of bushalte en 800 meter naar de ingang van een metrostation. Let wel dat is de afstand hemelsbreed, de werkelijke loopafstand kan een stuk groter zijn.  

Het PvE begint echter al met de fout dat het CS minder belangrijk wordt. De NS verwacht daar een reizigersgroei van 200.000 naar 275.000 reizigers per dag. Station Zuid daarentegen is pas ná de concessieperiode volledig operationeel. En dan hebben we natuurlijk nog de ponten achter het CS die ook voor een flink reizigerspotentieel zorgen dat zich door het Centrum per OV wil verplaatsen. Het ‘ga maar lopen of fietsen’ naar een OV-voorziening is voor ouderen en mensen met een beperking vaak geen optie, zeker niet gezien de van toepassing zijnde afstanden.

En natuurlijk gaat het ook om een bezuiniging zoals verleden jaar al duidelijk werd met het Vervoerplan 2024 van het GVB dat uiteindelijk is afgeblazen, maar al duidelijke contouren vertoont van wat nu in het PvE wordt gepresenteerd.

Voordestad heeft een reactie geschreven aan de Vervoerregio Amsterdam en ingesproken in de Raadscommissie MOW.

Lees ook de hoofdpunten van het PvE.