Voordestad.amsterdam

Zoutkeetsplein

Het lijkt een kleinigheidje. Een plein dat jaren geleden prachtige sierbestrating heeft gekregen krijgt een opknapbeurt. Het resultaat? De oorspronkelijke zwarte klinkers die zo’n aardig patroon opleverden zijn hier en daar vervangen door rode klinkers, waarmee het hele effect verloren gaat.

Wekenlang staan er hekken en bouwketen. En het resultaat? De oorspronkelijke zwarte klinkers die zo’n aardig patroon opleverden zijn hier en daar vervangen door rode klinkers.
Voordestad heeft zich tot de gemeente gewend om te kijken of de oude situatie hersteld kan worden. We kregen een keurige brief terug waarin men erkent dat het zo niet had gemoeten. Kennelijk heeft de aannemer slordig werk geleverd. Het is voor de gemeente aanleiding om de eigen procedures tegen het licht te houden en tot verbeteringen te komen, waardoor in de toekomst iets dergelijks niet meer kan gebeuren. Inmiddels heeft de aannemer de fouten hersteld, en ligt het plein er weer prachtig bij. Voordestad vindt de manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht dus geen kleinigheidje. De liefdeloosheid waarmee vaak wordt omgegaan met de openbare ruimte is ons een doorn in het oog. Zie onze brief aan de gemeente en het antwoord van de gemeente aan Voordestad.