Voordestad.amsterdam

De verbouwing van het Amsterdam Museum

Ja, Voordestad kan zich gematigd positief vinden in de verbouwingsplannen van het Amsterdam Museum (AM), maar daar is wel wat aan voorafgegaan. De plannen zijn twee jaar geleden gepresenteerd en leden van Voordestad hebben zich in die twee jaar steeds over de plannen gebogen, kritiek geleverd en de aanpassingen, verbeteringen vooral, van de plannen gemonitord. 

Maar even wat verder terug in de tijd. Het AM zit in een te krap en slechtpassend jasje in het huidige complex dat gebaseerd is op een middeleeuws klooster, na de Alteratie een weeshuis en sinds 1975, het toenmalig geheten Amsterdams Historisch Museum. De vraag was of het AM bij de gewenste uitbreiding op de huidige locatie blijft zitten, of op zoek gaat naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk is besloten dat de huidige locatie de gewenste plek is, maar dat dat ingrijpende wijzigingen in het complex tot consequentie heeft. Dat is dan ook de onderliggende reden waarom Voordestad, net zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Monumenten en Archeologie (MenA), positief zijn over het voorliggende voorstel. Stel dat het AM vertrekt, wat gaat er dan gebeuren met het gebouwencomplex? Niet veel goeds, dat is zeker toch?

Maar zijn we het dan met alles eens? Nee, geenszins!

Het grootste pijnpunt is de in 1975 opgetrokken Schuttersgalerij op de Gedempte Begijnensloot, onderdeel van het middeleeuwse stratenplan. De galerij wordt afgebroken om zo een grote zaal te kunnen realiseren om grote stukken, schuttersstukken, tentoon te kunnen stellen. De Schuttersgalerij was in 1975 een unieke architectonische oplossing, dat zeker, maar schuttersstukken zijn er al jaren uit verdwenen, dat is tegenwoordig echt niet meer mogelijk. De afbraak vinden we jammer. Gelukkig wordt straks wel het gewelf over de voormalige Begijnensloot zichtbaar gemaakt.

Een stevig kritiekpunt betreft de gevelopeningen in de geplande nieuwbouw. Dat het museum zich naar de stad wil openen is voor te stellen, maar dat past op zich niet bij de gesloten middeleeuwse structuur van het kloostercomplex. Kozijnen, te groot en te grof, door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) omschreven als een te grote schaalsprong, kunnen in onze ogen geen genade vinden.

De vergunningteksten en -tekeningen reppen van horeca op de Nieuwezijds Voorburgwal. Zoals weergegeven is dat in strijd met het vastgestelde ‘Terrasenplan Nieuwezijds Voorburgwal Zuid’. Implementatie daarvan kan rekenen op een bezwaarschrift onzerzijds. Horeca zou inpandig plaats moeten vinden. Op de Meisjesplaats bijvoorbeeld, met haar prachtige door Jacob van Campen vormgegeven architectuur, die zou moeten blijven zoals die nu is, hoogstens met een boom erop zoals dat ook bij de Jongensplaats het geval is.

Meisjesplaats

Jongensplaats met boom

Voordestad heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend met daarin haar instemming met de in het Ontwerpbesluit voorgestelde plannen. Zie bijlage.