Voordestad.amsterdam

Bruggen en kademuren

Overal is er tekort aan geld, zo ook bij de gemeente. En dus ook voor de historische stad, ons erfgoed. En dan natuurlijk ook voor het belangrijke Programma Bruggen en Kademuren (PBK). Voor de hele stad is dat natuurlijk een buitengewoon belangrijk project. Helaas moet ook daarin worden getemporiseerd vanwege geldgebrek. Wethouder Van der Horst heeft hier onlangs een brief over naar de Raad gestuurd. Zie bijlage.

Een van de voorstellen van de wethouder is om het project zich te laten beperken tot de Bruggen en de Kademuren en de inrichting maaiveld qua taak los te laten. Daarmee wordt geld uiteraard geld vrijgespeeld, ten behoeve van het PBK. Begrijpelijk vanuit het project gezien, maar niet van de gemeente om dat geïsoleerd te bekijken. Er is immers ook een onderhoud- en herinrichting-programma voor het maaiveld. Ook aan de grachten. De gemeente zou dit programma qua planning kunnen koppelen aan de programmering van Bruggen en Kademuren, om het wegvallen bij het PBK van de maaiveldinrichting volgens het standaardgrachtenprofiel (Puccini) te compenseren.

Als de Stadsregisseur betrokken wordt bij een dergelijke plannings-bijstelling kan het aantal opbrekingen misschien ook wat worden teruggebracht. Alle beetjes helpen. We komen hier als Voordestad nog op terug.