Voordestad.amsterdam

Toerisme debat in Waalse Kerk

Bijeenkomst toerisme

Voor de bijeenkomst in de Waalse Kerk op 13 juli 2022 over het toerisme in Amsterdam waren twee sprekers uitgenodigd. Adriana Stam, senioradviseur vrijetijdseconomie en erfgoed, gaf een inleiding over toeristische druk en draagkracht vanuit de optiek van bestemmingsmanagement. Vanuit het publiek werden kritische vragen gesteld over de effecten van op spreiding en beheersing gerichte maatregelen afgezet tegen meer op volumebeperking gericht beleid.

De tweede spreker, Olav Ulrich van Wij Amsterdam, gaf een historisch onderbouwd verhaal over wat er in Amsterdam mis gaat in het toerismebeleid en welke veranderingen daarin nodig zijn om  meer effect te sorteren in de strijd tegen (overlast van) het massatoerisme in de binnenstad.

In het debat dat daarop volgde benadrukte Voordestad vooral het belang van daadwerkelijke vermindering van het aantal bezoekers naar de binnenstad door het weghalen van de belangrijkste bezoekersmagneten: de zichtbare(raam)prostitutie en de toegankelijkheid van de koffieshops voor buitenlanders. Verder onderstreepte Voordestad de noodzaak van uitbreiding en verfijning van het instrumentarium om greep te krijgen op de branchering en de winkeldiversiteit in de binnenstad.