Voordestad.amsterdam

ALV 2024

Op 3 mei jl. vond de algemene ledenvergadering van Voordestad plaats. We begonnen met een presentatie van Senay Boztas. De jaarstukken werden goedgekeurd, een kascommissie benoemd, en we namen afscheid van bestuurslid Guusje ter Horst. Twee nieuwe bestuursleden werden benoemd: Eltje de Klerk en Els Iping. En toen was het borrelen natuurlijk. 

Lees hier het jaarverslag!