Voordestad.amsterdam

Oprichting Voordestad

Op 20 januari 2022 zaten wij, oud-bestuurders van de VVAB, bij de notaris om een nieuwe vereniging op te richten. Een vereniging die zich bezighoudt met de stad Amsterdam in al haar facetten. Met bescherming van het erfgoed, het behoud van de sfeer en dynamiek, de verbetering van de leefbaarheid.

In september 2021 verklaarde het bureau van de VVAB dat voortaan nog slechts aandacht gegeven zou worden aan erfgoed, zulks ten koste van de aandacht voor andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de binnenstad. Ook zou de VVAB voortaan een meer activistische koers gaan varen. Dat was voor ons aanleiding om een nieuwe vereniging op te richten. Daarmee hopen we ook het beleid van het voormalige VVAB-bestuur te kunnen continueren, en wel in een nieuwe vereniging met actieve leden en een bestuur dat in goed overleg de koers bepaalt, integrale afwegingen maakt en daadwerkelijk verantwoordelijkheid draagt voor de genomen besluiten.

Kortom, met Voordestad maken wij in 2022 organisatorisch een nieuw begin, met als schone taak om bescherming van oude waarden van de stad te verbinden met nieuwe opgaven waar de (binnen)stad en zijn gebruikers zich voor gesteld zien.