Voordestad.amsterdam

Inspraak Hoogbouwbeleid

Onze belangrijkste kritiek heeft betrekking op de ruimte die wordt geboden om op meer plekken dan nu voorzien (super)hoogbouw te doen verrijzen, zonder dat de bescherming van het stadsgezicht en het Unesco-werelderfgoed voldoende zijn geborgd. Zo wordt bij voorbeeld de verplichte Hoogbouweffectrapportage (HER) afgeschaft. De nota biedt niet alleen meer ruimte aan hoogbouw maar lijkt die ook te promoten, waardoor het uiterlijk en karakter van de stad meer en meer gaat veranderen. Wij vrezen dat, na aanname van het voorgestelde beleid door de gemeenteraad, ontwikkelaars zullen kiezen voor hoogbouw op alle plaatsen waar dat door de gemeente mogelijk is gemaakt, waarbij inspraak en beïnvloeding door de inwoners van stad en buurt bij concrete verdichtingsopgaven geen reële kans meer krijgt. Op beide punten – mogelijke aantasting van waardevolle stadsgezichten en werelderfgoed-waarden én het zonder maatschappelijk debat doordenderen van de hoogbouwtrein – hebben we in onze inspraakreactie aanbevelingen gedaan.

Lees onze inspraakreactie en eventueel ook de nota Hoogbouwbeleid zelf.