Voordestad.amsterdam

Reclame op de Wallen

Dat Voordestad blij is met aanscherping van de reclameregels voor de twee oudste grachten van Amsterdam is niet verwonderlijk. Een van onze actieve leden, Els Iping, zet zich daar al jaren voor in, en met succes. Het strenge ‘grachtenregime’ gaat straks ook gelden voor de Oudezijds Achterburgwal en de Oudezijds Voorburgwal. Zie het Ontwerpbesluit Wijziging Welstandsnota

Illegale reclame kan dan (beter) worden aangepakt en nieuwe reclame moet aan scherpere eisen voldoen. Dat zal leiden tot minder schreeuwerige reclame en tot opwaardering van de Wallen als fraaie woonbuurt.

Jammer dat het stadsbestuur het niet heeft aangedurfd om ook de ondernemers die nu beschikken over een reclamevergunning op termijn onder hetzelfde strengere regime te brengen.

Voordestad heeft een inspraakreactie naar het college gestuurd.