Voordestad.amsterdam

Reactie op concept Beleidskader Horeca en Terrassen

Voordestad heeft gereageerd op het concept Stedelijk beleidskader Horeca en Terrassen. Eerder al lieten we de gemeente weten dat we het onacceptabel vinden dat daarvoor is overlegd met de horeca en niet met bewoners.Bedoeling van het Beleidskader is om bewoners en ondernemers duidelijkheid te verschaffen over wat kan en niet kan, en bovendien de handhaving transparant en inzichtelijk te maken. Omdat op vrijwel elke regel uitzonderingen mogelijk worden gemaakt komt er van transparantie en inzichtelijkheid niet veel terecht. Als burger moest je er echt op studeren. Dat hebben we gedaan. Zie onze Zienswijze en uitgebreid commentaar.

Zienswijze

Commentaar Concept