Voordestad.amsterdam

Palenplan Centrum-West

Palenplan als bijdrage aan een autoluwe stad

De nadelen van het Palenplan voor de auto bezittende bewoners en ondernemers in de Jordaan, de Westelijke Grachtengordel en de Haarlemmerbuurt zijn evident. Denk aan de langere reistijd om je bestemming te kunnen bereiken en de extra uitstoot ten gevolge van meer autokilometers om de buurt in- en uit te kunnen rijden en een parkeerplaats te zoeken. Daar staat tegenover dat het weren van doorgaand en sluipverkeer leidt tot een rustiger en veiliger buurt, met meer leefruimte voor de bewoners en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zie ook het bericht in Het Parool. Een lastige afweging die afhangt van het perspectief van waaruit je naar het plan kijkt.

Het plan zoals gepresenteerd door het Stadsdeel Centrum.

Vanuit buurtperspectief ben je gauw geneigd een oplossing te zoeken die het bestemmingsverkeer ontziet, bij voorbeeld door paaltjes te gebruiken die bewoners en ondernemers in de buurt zelf kunnen ‘bedienen’ of door op termijn met een ‘slim’ digitaal toegangssysteem te werken dat alleen het niet-bestemmingsverkeer weert.

Maar vanuit stedelijk perspectief is het van belang om permanent te werken aan een autoluwe stad, waar zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van de auto, zowel door de bezoeker en leverancier als de lokale autobezitter. Voorkomen dat je kriskras door de stad kan rijden is nodig om de alsmaar groeiende stad verder te ontlasten van onnodig autoverkeer. Dat geldt voor de stad in zijn geheel alsook voor de afzonderlijke (drukke) buurten. De mindere autobereikbaarheid van lokale bestemmingen – door vaste afzettingen – draagt uiteindelijk bij aan minder autoverkeer omdat vaker gekozen wordt voor alternatieve vervoerswijzen, met een leefbaarder en veiliger stad tot gevolg. Zo gezien zijn de nadelen van een palenplan overkomelijk.

In alle gevallen moet de auto-bereikbaarheid van lokale bestemmingen zoveel mogelijk worden gegarandeerd. Het palenplan voorziet daarin. Maar ook het openbaar vervoer moet goed op orde zijn zodat er, naast vervoersmiddelen als de fiets, reële alternatieven zijn voor de auto. Een gemeente die een autoluwe stad wil zijn zal zich daar tot het uiterste voor moeten inspannen. De door het GVB voorgenomen afschaling van het openbaar vervoer, waaronder het verdwijnen van tram 3, is bepaald geen bijdrage aan het realiseren van (draagvlak voor) de autoluwe stad.

Deze manier van kijken naar het palenplan hebben we neergelegd in een zienswijze. Zie hieronder.