Voordestad.amsterdam

Recht op Vergroening openbare ruimte

Op initiatief van GroenLinks, PvdA en D66 heeft de gemeenteraad besloten geld te beschikking te stellen voor initiatieven van bewoners om hun eigen straat of buurt verder te vergroenen. Uit het desbetreffende amendement bij de begroting blijkt dat het ook de wens is om de procedures daarop aan te passen en zo min mogelijk drempels op te werpen. Een lovenswaardig streven, ware het niet dat er waarborgen nodig zijn om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat van initiatieven die niet op elkaar zijn afgestemd en qua bewonerssteun zelfs tegenover elkaar kunnen komen te staan. Om dat te voorkomen dient elk initiatief te worden beoordeeld door het desbetreffend stadsdeel. Het gaat per slot van rekening om de inrichting van de openbare ruimte waar iedereen gebruik van moet kunnen maken en waar het stadsbestuur verantwoordelijkheid voor draagt.

Verder zien wij het als een tekort dat het amendement geen gewag maakt van de status van ‘beschermd stadsgezicht’ en ‘UNESCO-werelderfgoed’ waar bij herinrichting in het desbetreffende gebied rekening mee zal moeten worden gehouden. Zo is het een teken aan de wand dat de opstellers van het amendement niet zo’n boodschap lijken te hebben aan de Puccini-regels die beogen de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken.

De vereniging heeft daarom een kritische brief gestuurd naar het College van B&W met het verzoek om bij de uitwerking van het Recht op Vergroening rekening te houden met onze aanbevelingen. Zie onderstaande link.