Voordestad.amsterdam

Graffiti haringkar verwijderd

In juni 2023 hebben we een gemotiveerd handhavingsverzoek ingediend ter verwijdering van de graffiti op de haringkar op de Haarlemmersluis aan het begin van het Singel. Daar is instemmend op gereageerd: de graffiti is beoordeeld als in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening en de gemeente heeft de exploitant opgedragen de graffiti te verwijderen, onder de dreiging van bestuursdwang. En met succes!

De haringkar nog vol met graffiti.
Maar nu bijna maagdelijk wit

In verband met toekomstige vergelijkbare gevallen – iedereen kan een handhavingsverzoek indienen – is het interessant om kennis te nemen van het College-besluit.