Voordestad.amsterdam

Ledenbijeenkomst Stadshartfile en Weesperknip

Tijdens de ledenbijeenkomst van november 2022 toonden veel leden van Voordestad zich bijzonder geërgerd door de Bijenkorffile, een aantal leden wou actie ondernemen. We hoeven echter dit keer niet zelf in actie te komen, de gemeenteraad heeft een motie aangenomen die B&W opdraagt om vóór 1 december 2023 afdoende maatregelen te nemen, zodat de file tot het verleden zal behoren.  

Er is een projectteam samengesteld, geleid door Vincent van Woerkom. Deze komt op 16 juni vertellen hoe hij en zijn team het aanpakken, wat ze inmiddels hebben uitgezocht en geëxperimenteerd. Victor is daarnaast Programmamanager van het experiment Weesperknip, waarover hij vast ook meer kan vertellen.

Mocht er voldoende tijd zijn dan kunnen we het ook nog hebben over het zgn Palenplan, waarover je kan lezen op onze website en in de laatste nieuwsbrief. 

Vanaf ca. 18.00 uur gaan we aan de borrel.

Graag tot de 16e!