Voordestad.amsterdam

Gevelgroen in winkelstraten

De stad heeft gekozen voor verdere vergroening. Vanwege de diverse belangrijke groenfuncties juichen we dat toe. Maar er zijn plekken in de stad die zich daar niet (zonder voorwaarden) voor lenen. 

Hier gaat het om gevelgroen op veelal monumentale winkelpanden aan de Nieuwendijk en de Heiligeweg. In de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor dit gebied staat nauwkeurig beschreven onder welke voorwaarden gevelgroen kan worden aangebracht. Er zijn vooralsnog 22 winkelpuien vergund. Bij de meeste daarvan lijkt geen sprake te zijn van aantasting van de monumentale gevel. Het groen beperkt zich tot de ruimte tussen aangrenzende panden en de bovenkant pui, en verder is voorzien in een zorgvuldige bevestiging aan de gevel. 

Op een vijftal adressen wordt volgens de beeld-impressie, gewerkt met plantenbakken. Deze zijn volgens de NvU en de APV niet toegestaan. Niet alleen is het straat- en gevelbeeld in het geding, maar ook veroorzaken plantenbakken in drukke winkelstraten hinder en onveiligheid voor de voetgangers. Daarom heeft de vereniging voor deze adressen een bezwaarschrift ingediend.