Voordestad.amsterdam

Nota Wallenproblematiek

Hendrik Battjes, actief lid van onze vereniging, heeft onderzoek gedaan naar de Wallenproblematiek en daarbij het gemeentebeleid systematisch onder de loep genomen. De studie mondt uit in een tiental conclusies en aanbevelingen, die door het bestuur zijn overgenomen. De belangrijkste hebben betrekking op de raambordelen, het i-criterium en beheersing van de bezoekersstromen. De studie bevat tal van handvatten om vast te houden aan de ingezette koers. Het omzetten van de raambordelen in gewone bordelen – waardoor prostituees niet meer het gevelbeeld bepalen – is nog steeds een effectieve maatregel om de bezoekersstroom op de Wallen terug te dringen en van de buurt weer een leefbare woonomgeving te maken. Hetzelfde geldt voor toepassing van het i-criterium, wat substantieel zal bijdragen aan vermindering van de aantrekkingskracht van Amsterdam als het walhalla voor buitenlandse drugsgebruikers. We gaan door met het uitdragen van deze inzichten en hopen de gemeentelijke politici daar uiteindelijk in mee te krijgen. Verder juichen we het initiatief van de gemeente toe om met de verordening ‘Toerisme in balans’ greep te krijgen op de omvang van de bezoekersstromen. Veel zal afhangen van de daarbij horende combinatie van maatregelen. Ook op dit onderwerp proberen we de gemeente scherp te houden.  

Lees onderstaand de brief aan de burgemeester en de Nota Wallenproblematiek. De laatste kunt u ook downloaden.