Voordestad.amsterdam

Reactie wethouder op brief Voordestad

Op 21 juli  (en eerder al op 3 april) schreven wij wethouder Van der Horst dat wij ons ernstige zorgen maken over het achterblijven van het inrichten van de grachtengordel conform het standaard-grachtenprofiel met brede, verhoogde stoepen, langsparkeren en natuurlijke materialen. Slechts 40% van de grachtengordel is anno 2022 volgens het standaard-grachtenprofiel (opgenomen in Puccini methode) ingericht terwijl in de negentiger jaren de planning was dat in dertig jaar de hele binnenstad op die wijze zou zijn ingericht. In plaats van het standaard-grachtenprofiel wordt in de meeste gevallen zogenaamd groot onderhoud toegepast waarbij de oude situatie, met vaak betonnen klinkers, een smalle stoep en schuinparkeren terug wordt gelegd. Zelfs bij het vernieuwen van kades en bruggen, waardoor de straat meestal open ligt, is het beleid dat niet wordt geherprofileerd maar groot onderhoud wordt gepleegd.

Niet zo….

De wethouder zegt haar beleid te baseren op de uitspraak van de gemeenteraad uit 2017 namelijk ‘dat bij onderhoudsprojecten geen herprofilering plaatsvindt, dat gebeurt in principe pas wanneer sprake is van een herinrichting’. Deze zin heeft ons inziens zo weinig operationele zeggingkracht dat je er alle kanten mee op kan.

Maar zo!

Oordeelt zelf en lees de brief van de wethouder als reactie op onze zorgen. We gaan de wethouder uitnodigen voor een gesprek waarom zij staand beleid niet uitvoert en kiest voor een suboptimale inrichting van de binnenstad.